Home แคทตาล๊อค ทั่วไป รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงานที่มีมาตรฐานและทันสมัย

รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงานที่มีมาตรฐานและทันสมัย

338
0

รพ.นวเวช ต้อนรับผู้บริหารสหพัฒน์ เยี่ยมชมการทำงานที่มีมาตรฐานและทันสมัย

โรงพยาบาลนวเวช – นายไกรวิน ศรีไกรวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และทีมงานของโรงพยาบาลนวเวช ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) อาทิ นางผาสุข รักษาวงศ์, นายเวทิต โชควัฒนา, นางชัยลดา ตันติเวชกุล, นายเพชร พะเนียงเวทย์ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมศักยภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยของโรงพยาบาลนวเวช เมื่อเร็ว ๆ นี้