Home แคทตาล๊อค สุขภาพ เจ้ายุงตัวน้อย.. นำพาโรค

เจ้ายุงตัวน้อย.. นำพาโรค

183
0

ในช่วงหน้าฝนจะมี โรคไข้เลือดออก ที่เป็นโรคควรเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ลักษณะอาการคล้ายกับอาการป่วยไข้อื่นๆ การรู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลตนเองเบื้องต้น

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอย 2 – 7 วัน และมีอาการร่วม เช่น ปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา คลื่นไส้ หรืออาจเป็นผื่นแดงบริเวณผิวหนัง แต่ถ้าหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกของโรค ก็สามารถได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีได้ แต่ในบางรายที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ผู้ที่มีภาวะอ้วน อาจมีอาการรุนแรง จนถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้

เนื่องจากเชื้อเดงกี่เป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส หากแพทย์ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคไข้เลือดออก การรักษา คือ การประคับประคองตามอาการ และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนดังนั้นการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดหรือลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายของยุงจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและทำได้ไม่ยาก เช่น การทำลายแหล่งขยายพันธุ์ของยุงในบริเวณบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง เป็นต้น

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน กุมารแพทย์  ศูนย์แม่และเด็ก  โรงพยาบาลหัวเฉียว