Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal

ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal

571
0

นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริษัท CT-Asia นำหุ่นยนต์ดินสอเข้าไปช่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยนำร่องการนำเอาหุ่นยนต์ดินสอมินิ มาใช้ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับพนักงาน และผู้ที่เข้ามาติดต่อภายใน เมโทรซิสเต็มส์ฯ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้หุ่นยนต์ดินสอยังมีความสามารถ และประโยชน์อื่นๆ เพื่อลดปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อีกมากมาย อาทิเช่น

• หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยวัดอุณหภูมิ และพิมพ์สติ๊กเกอร์เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
• หุ่นยนต์ดินสอ สามารถเป็นพนักงานต้อนรับ และให้บริการสอบถามข้อมูลในห้างสรรพสินค้า
• หุ่นยนต์ดินสอ สามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลเฝ้าผู้ป่วยและดูแลคนไข้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
• หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งอาหาร และสิ่งของให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่ถูกกักตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือศูนย์กักตัวผู้ป่วย
• หุ่นยนต์ดินสอ เป็นผู้ช่วยคุณหมอตรวจโรคมะเร็งได้หลายๆ ชนิดโดยใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เพียงแค่ลมหายใจในการตรวจสอบ
• หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยบริการวีดีโอคอลเพื่อติดต่อแพทย์และขอคำปรึกษา รวมไปถึงวีดีโอคอลสนทนากับครอบครัว
• หุ่นยนต์ดินสอ ช่วยเป็นพนักงานรับออเดอร์ รับชำระเงินและแจกบัตรคิวให้กับลูกค้า

เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งเสริมความสามารถของหุ่นยนต์ให้มีความฉลาด มีความสามารถและมีการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นเราจะเห็นเลยว่าภายในอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงขีดความสามารถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

สรุปโดยภาพรวมแล้วหุ่นยนต์สามารถช่วยเหลือมนุษย์จากวิกฤตไวรัส COVID-19 ได้หลายด้านเพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อีกทั้งยังสามารถนำมาทดแทนแรงงานคนได้ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการผลิตและบริหารจัดการได้เป็นอย่างมาก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), [โปรดไปที่ URL ของเรา: www.metrosystems.co.th]

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2528 เริ่มต้นธุรกิจด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอบีเอ็มรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากนั้นขยายธุรกิจด้วยการจัดจำหน่าย IT Solutions และการให้บริการทางด้าน IT ครบวงจรจากบริษัทชั้นนำอื่น ๆ เพื่อให้บริการที่มีให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของลูกค้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ กลุ่ม Digital Solutions Group “DSG”, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณสุโข อิ่มแสง โทร.02-0894284 email : sukhoims@metrosystems.co.th , dsgmkt@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/  Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

Mr. Aekachai Limprasert, Vice President of Digital Solutions Group, Metro Systems Corporation (Public) Co., Ltd. joins with CT-Asia Company Limited bring Din-Sor Robots to support human work in public and private organizations. The First work is measuring the temperature for employees and those who come to contact within Metro Systems Corporation (Public) Co., Ltd. in order to minimize the spread of the virus. In addition, the Din-Sor Robots has much more other abilities and benefits to limit human interaction such as:

• Din-Sor Robots measure temperatures with printed approved stickers to reduce exposure risks.
• Din-Sor Robots can be a receptionist and serve inquiries in the mall.
• Din-Sor Robots can be a nurse assistant who monitors patients and takes care of patients 24 hours a day.
• Din-Sor Robots is used to deliver food or medical supplies to patients including the infected patients in hospitals.
• Din-Sor Robots can be a doctor’s assistant in accurate examining many cancers types by using AI technology and detecting cancer by Analyzing Breath.
• Din-Sor Robots provides video calling service to contact doctors and seek advice. Including videos call chatting with their family.
• Din-Sor Robots can work as a service employee, taking orders, payments and handing out queue cards to customers.
Recent technological develop and promotes the ability of robot to multi-task, able to making good decisions and reduce human work load.
Robots will become a part of everyday life, with great the ability and in turn boosted the market for these bots.
Overall, robots can help humans from the COVID-19 crisis in various ways to ensure safety and reduce the spread of the virus. It can also be used as a replacement for human labor, which will greatly reduce the cost and reduce the cost of production and management.

To learn more about Metro Systems Corporation Public Company Limited, please visit www.metrosystems.co.th

Metro Systems Corporation (Public) Co., Ltd. was founded on 6 January 1986. The Company started its business by being the first distributor of IBM products in Southeast Asian. After that, the Company expanded by distributing IT solutions and providing services from other leading IT companies so that the services provided would be comprehensive and meet the needs of customers.

For more information please contact: Digital Solutions Group, Metro Systems Corporation Public Company Limited (MSC) Mr.Sukho Imseang Tel: 02-0894284 email: sukhoims@metrosystems.co.th , dsgmkt@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/  Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/