Home แคทตาล๊อค ทั่วไป ไทยเบฟฯ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

ไทยเบฟฯ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

138
0

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล  (คนกลาง) รองผู้อำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร รับมอบเครื่องดื่มโออิชิ โกลด์ ชาญี่ปุ่นแท้เพื่อสุขภาพ น้ำดื่มตราช้าง และโออิชิ อีทโตะ แซนวิช จากโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สถาบัน  บำราศนราดูร โดยมี นายกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และนางมนต์ฤดี อัครราชเป็นตัวแทนมอบ ณ สถาบันบำราศนราดูร เมื่อเร็วๆ นี้  (17 มิถุนายน 2564)