Home แคทตาล๊อค ไอที-สื่อสาร Automation Anywhere แต่งตั้งรองประธานบริหารฝ่ายขายคนใหม่

Automation Anywhere แต่งตั้งรองประธานบริหารฝ่ายขายคนใหม่

192
0

Automation Anywhere แต่งตั้ง Dmitri Chen เป็นรองประธานบริหารฝ่ายขายคนใหม่ มุ่งขับเคลื่อนการเติบโต RPA ผ่านคลาวด์ในเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น