Home แคทตาล๊อค ทั่วไป Eurofins Discovery และ ImmunoPrecise ประกาศความร่วมมือเพื่อขยายบริการค้นหาแอนติบอดี

Eurofins Discovery และ ImmunoPrecise ประกาศความร่วมมือเพื่อขยายบริการค้นหาแอนติบอดี

169
0
Eurofins Discovery

Eurofins Discovery ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำแก่อุตสาหกรรมการค้นพบยาใหม่ และ ImmunoPrecise Antibodies (Nasdaq:IPA) บริษัทผู้ให้บริการค้นคว้าและพัฒนาการรักษาแบบครบวงจรในเครือ Eurofins Scientific (EUFI.PA) ประกาศความร่วมมือเชิงพาณิชย์ซึ่งจะนำจุดแข็งของสองบริษัทมาเสริมกัน ได้แก่ การให้บริการทางเภสัชวิทยาในหลอดทดลองของ Eurofins Discovery และเทคโนโลยีการค้นพบ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของยาในสัตว์ทดลองของ ImmunoPrecise ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าถึงโซลูชันต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การค้นพบยาที่ใช้บำบัดรักษาอาการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน

ลูกค้าทั่วโลกของ Eurofins Discovery จะสามารถเข้าถึงบริการค้นหาแอนติบอดีแบบ end-to-end ของ ImmunoPrecise โดยใช้เทคโนโลยีการค้นหาแอนติบอดีในสัตว์ทดลองแบบ wild type ซึ่งออกแบบมาเพื่อการขุดค้นแอนติบอดีอย่างเจาะลึก ความร่วมมือครั้งนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์ของ Eurofins Discovery ในด้านยาชีววัตถุด้วยการขยายขีดความสามารถของบริษัทในการพัฒนาตำรับยาชีววัตถุที่เป็นชีววัตถุชนิดใหม่ (new biologic entities) โดยบริษัทจะช่วยให้ลูกค้าตรวจสอบเป้าหมายของยาผ่านการพัฒนาทางพรีคลินิก การผลิต และขั้นตอนอื่น ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนความเชี่ยวชาญที่จำเป็นต่อการจัดการกับความท้าทายที่แตกต่างกันของโครงการค้นคว้าวิจัยยาแต่ละโครงการ

ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและให้ความสำคัญกับลูกค้า Eurofins Discovery และ ImmunoPrecise มีค่านิยมที่เหมือนกันในเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.eurofinsdiscoveryservices.com

เกี่ยวกับ  Eurofins Discovery

Eurofins Discovery สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยยามานานกว่า 40 ปี Eurofins ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการจัดหากลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการตรวจวิเคราะห์เภสัชวิทยาความปลอดภัยในหลอดทดลองทั้งแบบมาตรฐานและแบบสั่งทำที่เยอะและหลากหลายที่สุดให้แก่นักวิจัยเพื่อการตรวจคัดกรองยา นอกจากจุดแข็งด้านเภสัชวิทยาความปลอดภัยในหลอดทดลองแล้ว เรายังมีบริการค้นคว้าวิจัยยามากกว่า 3,500 รายการ และผลิตภัณฑ์อีกกว่า 1,800 รายการ ซึ่งรวมถึงการตรวจวิเคราะห์ในหลอดทดลอง การตรวจหาฟีโนไทป์จากเซลล์ เภสัชวิทยาความปลอดภัยและประสิทธิภาพ พิษวิทยาในกระบวนการ ADME การออกแบบเคมีทางยา เคมีสังเคราะห์ และความสามารถในการพัฒนาโปรตีนและการทดสอบโปรตีนตามสั่ง เราสนับสนุนการค้นพบเป้าหมายทางยาที่หลากหลาย เช่น GPCRs, Kinases, Ion Channels, Nuclear Hormone Receptors ตลอดจนโปรตีนและเอนไซม์อื่น ๆ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และชุดทักษะของ Eurofins Discovery นับว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกค้า เพราะช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินโครงการค้นคว้าวิจัยยาทั้งหมดโดยว่าจ้างผู้ให้บริการเอาท์ซอร์ส (CRO) เพียงรายเดียว

เกี่ยวกับ Eurofins – ผู้นำระดับโลกด้านการวิเคราะห์ทางชีวภาพ

Eurofins เป็นผู้นำระดับโลกในการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งแวดล้อม และยา ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า Eurofins is Testing for Life นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดบริการการทดสอบและห้องปฏิบัติการทางพันธุศาสตร์ บริการทางเภสัชวิทยาเพื่อการค้นพบยา นิติเวช วัสดุศาสตร์ขั้นสูง รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกระดับโมเลกุลและเฉพาะทางขั้นสูง

บริษัทในเครือของ Eurofins มีพนักงานมากกว่า 50,000 คนประจำห้องปฏิบัติการกว่า 800 แห่งในกว่า 50 ประเทศ และนำเสนอวิธีการวิเคราะห์มากกว่า 200,000 วิธี

หุ้น Eurofins จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris

เกี่ยวกับ ImmunoPrecise Antibodies

ImmunoPrecise เป็นบริษัทแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อมสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจในการค้นหาและพัฒนาแอนติบอดีชนิดใหม่ที่สามารถต้านทานกลุ่มโรคต่าง ๆ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรูปแบบการค้นพบแอนติบอดีจาก multi-vendor แบบเดิม ด้วยการให้บริการที่ครอบคลุมและปรับแต่งตามความหลากหลายทางพันธุกรรมของแอนติบอดี และเพื่อค้นพบแอนติบอดีจากเอปิโทปที่หายากและ/หรือท้าทาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.immunoprecise.com หรือติดต่อ solutions@immunoprecise.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/848249/DISCOVERY_Logo.jpg

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1536017/ImmunoPrecise_Logo.jpg