Home แคทตาล๊อค ทั่วไป CCTV+: เผิง ลี่หยวน วอนทั่วโลกจับมือป้องกัน-รักษาโรคเอดส์และวัณโรค

CCTV+: เผิง ลี่หยวน วอนทั่วโลกจับมือป้องกัน-รักษาโรคเอดส์และวัณโรค

45
0

นางเผิง ลี่หยวน ภริยาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านวัณโรคและเอชไอวี/เอดส์ ได้กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์เมื่อวันจันทร์ ในพิธีเปิดการประชุม “Ending TB deaths among people with HIV: Step up the momentum” ของ WHO

นางเผิงกล่าวว่า ความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกส่งผลให้ทั่วโลกประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรคในช่วงหลายปีมานี้

นางเผิงกล่าวว่า จีนค่อย ๆ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรค โดยจีนสามารถรักษาระดับความชุกของโรคเอดส์ไว้ในระดับต่ำได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน อุบัติการณ์ของวัณโรคก็ลดลงกว่า 40% และอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงกว่า 70% ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

ความสำเร็จเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีของรัฐบาลจีน รวมถึงความพยายามอย่างไม่ลดละของบุคลากรทางการแพทย์ และความอุตสาหะของอาสาสมัคร

นอกจากนี้ นางเผิงได้แบ่งปันเรื่องราวอันน่าประทับใจที่สัมผัสด้วยตัวเองในระหว่างการทำงาน

นางเผิงกล่าวว่า โรคติดต่อสำคัญ ๆ ถือเป็นความท้าทายร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และทุกคนต่างหวังให้ภัยคุกคามจากโรคเอดส์และวัณโรคหมดไป

นางเผิงย้ำว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โลกเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในการป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรค พร้อมกับเรียกร้องให้ทั่วโลกพยายามปกป้องชีวิตของประชาชนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ นางเผิงได้เรียกร้องให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือกันยกระดับการป้องกันและรักษาโรคเอดส์และวัณโรค ตลอดจนพยายามสร้างประชาคมสุขภาพระดับโลกเพื่อทุกคน

ลิงก์: https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk