Home แคทตาล๊อค การศึกษา อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อธิการบดี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

263
0

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมอำนวยการฉีดวัคซีน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ชั้น สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร และระบบการประชุมออนไลน์ โดยเนื้อหาการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเตรียมบุคลากรเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ระดมฉีดวัคซีนในเดือนสิงหาคมให้เสร็จสิ้นเพื่อรอรับวัคซีนชุดใหม่ที่อาจจะมาถึงในเดือนถัดไป  ซึ่งความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รวมทั้งการจัดเตรียม สถานที่เพื่อบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน  หลังการระดมเจ้าหน้าที่เพื่อฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์พื้นที่ปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่นได้มากขึ้น  //

จิราพร ประทุมชัย :  ข่าว / ภาพ