Home แคทตาล๊อค ตอบแทนสังคม คุณจี๊บ เทพอาจ มอบเตียงสนาม 40 เตียง ให้โรงพยาบาลสนามคลองอ้อม ฉะเชิงเทรา

คุณจี๊บ เทพอาจ มอบเตียงสนาม 40 เตียง ให้โรงพยาบาลสนามคลองอ้อม ฉะเชิงเทรา

214
0

คุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด ได้มอบหมายให้ผู้แทนลงพื้นที่มอบเงินสด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เครื่องช่วยหายใจจำนวน 10 เครื่อง แอลกอฮอล์จำนวน 6 ถัง  เครื่องวัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วจำนวน 20 เครื่อง ร่วมกับ SCG สนับสนุนเตียงกระดาษจำนวน 40 เตียง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื่อโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผ่านทางผู้แทนรับมอบจากโรงพยาบาลสนามคลองอ้อม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

————————————————————————-