Home แคทตาล๊อค การเงิน-หลักทรัพย์ Trane Technologies ติดหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงจากการจัดอันดับของ Forbes

Trane Technologies ติดหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงจากการจัดอันดับของ Forbes

439
0

Trane Technologies (NYSE: TT) ผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมสภาพอากาศ ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงประจำปี 2564 โดย Forbes
นับเป็นครั้งแรกที่ Trane Technologies ได้รับการจัดอันดับที่ทรงเกียรตินี้ ซึ่งประกอบด้วยนายจ้างชั้นแนวหน้า 300 แห่งที่ผู้หญิงต้องการทำงานด้วยตามผลการสำรวจความคิดเห็น รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจำนวนผู้หญิงที่เป็นคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ตลอดจนโครงการที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ โดยบริษัทอยู่ในลำดับที่ 3 ของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการผลิต
“ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์โรคระบาดได้สร้างความเปลี่ยนแปลงมากมาย รวมถึงบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงในที่ทำงาน ที่ส่งผลให้การเปิดรับความแตกต่างและความหลากหลายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรามากขึ้น” Marcia Avedon รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการสื่อสาร กล่าวและเพิ่มเติมว่า “Trane Technologies มีเป้าหมายคือ การท้าทายเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปได้อย่างกล้าหาญเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน โดยเรายังคงมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน การยอมรับความแตกต่าง และให้โอกาสทุกคน เรายังให้คุณค่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนในทุกช่วงจังหวะของชีวิต ตั้งแต่สิทธิประโยชน์จากการที่ต้องดูแลคนในครอบครัว ไปจนถึงการจัดสรรงานที่ยืดหยุ่น ตลอดจนโอกาสการเติบโตที่มีความหมาย อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่เรายึดมั่น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้หญิงประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัว”
เมื่อปี 2560 Trane Technologies ยังเป็นบริษัทแรกของวงการที่ได้เข้าร่วมใน Paradigm for Parity ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มธุรกิจเพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในตำแหน่งผู้นำ อันเป็นความพยายามส่วนหนึ่งที่ดำเนินมา เพื่อยกระดับผู้คน วัฒนธรรม และชุมชน รวมถึงสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าและแข็งแกร่งยิ่งขึ้
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งประกอบด้วยโครงการจำเพาะและการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสตรี รวมถึงทุ่มเทความพยายามเพื่อสร้างความหลากหลายในการสรรหาบุคลากร และดำเนินโครงการนำพนักงานเก่ากลับเข้าทำงาน (Returnship) อาทิ โครงการ ReLaunch เพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงจะได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่จำเป็น เพื่อให้ประสบความสำเร็จเมื่อกลับเข้ามาทำงานใหม่
ทั้งนี้ Forbes ร่วมกับ Statista ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาด เพื่อจัดทำการจัดอันดับประจำปีนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกัน 50,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้หญิง 30,000 คนที่ทำงานในองค์กรธุรกิจที่มีพนักงานไม่ต่ำกว่า 1,000 คน โดยในการสำรวจดังกล่าวได้พิจารณาครอบคลุมถึงจำนวนผู้หญิงในระดับผู้บริหารและคณะกรรมการด้วย และโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
อนาคตที่ยั่งยืนเพื่อทุกคน
Trane Technologies และแบรนด์ชั้นนำของบริษัทอย่าง Trane และ Thermo King เดินหน้าแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนที่ท้าทายมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ภายใต้พันธกิจด้านความยั่งยืนปี 2573 ที่ครอบคลุมถึงการให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้าลงหนึ่งกิกะตัน (2% ของการปล่อยก๊าซทั่วโลกตลอดทั้งปี) และการบรรลุเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) นอกจากนี้ บริษัทยังยึดมั่นในพันธกิจ “Opportunity for All” ที่มุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศในการเป็นผู้นำ ความหลากหลายของแรงงานในองค์กร และการริเริ่มโครงการที่สนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมกันและเส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ Trane Technologies
Trane Technologies เป็นผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมสภาพอากาศ บริษัทส่งมอบโซลูชันด้านสภาพอากาศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนให้แก่อาคาร บ้านเรือน และระบบขนส่ง ภายใต้แบรนด์หลัก ได้แก่ Trane และ Thermo King โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการมากมายที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ tranetechologies.com