Home แคทตาล๊อค อบรม-สัมนา สัมมนา: เทคนิคการทำนายอนาคตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สัมมนา: เทคนิคการทำนายอนาคตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

269
0

เทคนิคการทำนายอนาคตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วันพุธ 1 กันยายน 2564  ผ่าน zoom

ไม่ใช่เรื่องหมอดู ไม่ใช่เรื่องดวงดาว ไม่ใช่เรื่องของซินแส ไม่ใช่ศาสตร์ลึกลับ แต่เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สอนให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่าย สามารถศึกษาและนำไปใช้ได้จริงในการทำนายอนาคตของธุรกิจ วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์ ประมาณการยอดขาย ตั้งราคาขายโดยอาศัยการสังเกต การทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออสังหาริมทรัพย์โดยตรงพร้อมกับทดสอบความแม่นยำ

งานนี้นำการสัมมนาโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย PhD (AIT), D.FIABCI, Cert.Appraisal (Lincoln Inst), MRICS ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ทำนายบ้านว่างอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างแบบจำลองเพื่อการตั้งราคาขาย/เช่า ผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ Quantification Theory and MRA  เทคนิคเบื้องต้นนี้ ท่านไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านสถิติ ไม่ต้องใช้โปรแกรม SPSS หรือ SAS แต่ใช้การคำนวณเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายแต่แม่นยำ เชื่อถือได้

นักพัฒนาที่ดินทุกประเภททั้งในและนอกตลาดลักทรัพย์ นักลงทุน สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลาย พึงเข้าร่วมงานสัมมนาสำคัญนี้
ติดต่อเรา
เบอร์ 022952294
ID line @trebs