Home แคทตาล๊อค ทั่วไป SVL Group ผลักดันชุมชนส่งประกวดคลิป “ของดีบ้านฉัน”

SVL Group ผลักดันชุมชนส่งประกวดคลิป “ของดีบ้านฉัน”

721
0

SVL Group ร่วมให้กำลังใจ หนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.บางสะพาน ชวนชุมชนปรับวิถีชีวิตใหม่ ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยทีมสื่อสารองค์กร พร้อมทีมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน ร่วมผลิตและถ่ายทำคลิปประกวดภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน 2021” ประเภทประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 60 ปี หัวข้อ “อาหาร” เน้นถ่ายทอดเอกลักษณ์เฉพาะ สูตรอาหารพื้นถิ่น  โดยชุมชนบ้านม้าร้อง นำเสนอเมนู “แกงเหมงพร้าวไก่บ้าน” และบ้านทางสาย นำเสนอเมนู “เคยคั่ว” หรือ กะปิคั่ว ทั้ง 2 เมนู และทีมสื่อสารองค์กร ในนามของ SVL Group ร่วมผลิตสื่อในครั้งนี้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา เล่าถึงวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการปรุง ซึ่งทั้ง 2 เมนู ใช้วัตถุดิบหลัก คือ มะพร้าว ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่งเสริมศักยภาพชุมชนนำเสนอผลงานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการทำอาหารพื้นบ้าน  สนับสนุนโครงการโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 40,000 บาท