Home แคทตาล๊อค การศึกษา QS เผยการจัดอันดับหลักสูตร MBA – หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565

QS เผยการจัดอันดับหลักสูตร MBA – หลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2565

218
0
QS World University Rankings Logo

QS Quacquarelli Symonds บริษัทวิเคราะห์ด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เปิดเผยผลการจัดอันดับประจำปีสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของโลก เพื่อการศึกษาต่อสำหรับผู้บริหารธุรกิจที่ต้องการแสวงหาอนาคต โดยผลการประเมินประกอบด้วยการจัดอันดับดับมหาวิทยาลัยโลกที่เปิดสอนหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา หรือ QS World University Rankings: Global Full-Time MBA และการจัดอันดับหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจ Business Masters Rankings ที่ได้รับความนิยมสูง พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เจาะลึกแก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่มีส่วนช่วยเสริมคุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการในหมู่นายจ้าง โดย Stanford GSB ได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร MBA ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ Harvard Business School ไต่ขึ้นมาจากอันดับที่ 4 ครองอันดับสองร่วมกับ The Wharton School โดยผลการจัดอันดับ มีดังนี้

QS Global Full-Time MBA Top-20
2565    2564
Stanford GSB    สหรัฐอเมริกา    1       1
Harvard Business School         สหรัฐอเมริกา    2=      4
Penn (Wharton)  สหรัฐอเมริกา    2=      2
HEC Paris       ฝรั่งเศส        4       5
MIT (Sloan)     สหรัฐอเมริกา    5       3
London Business School  สหราชอาณาจักร   6       7
INSEAD  ฝรั่งเศส        7=      6
IE Business School      สเปน    7=      9
Columbia Business School        สหรัฐอเมริกา    9       8
IESE Business School    สเปน    10      11=
UC Berkeley (Haas)      สหรัฐอเมริกา    11      10
Chicago (Booth)         สหรัฐอเมริกา    12      11=
Oxford (Said)   สหราชอาณาจักร   13=     16
Esade Business School   สเปน    13=     13
UCLA (Anderson)         สหรัฐอเมริกา    15      15
Northwestern (Kellogg)  สหรัฐอเมริกา    16      14
Cambridge (Judge)       สหราชอาณาจักร   17      17=
Yale School of Management       สหรัฐอเมริกา    18      17=
NYU (Stern)     สหรัฐอเมริกา    19      19
Michigan (Ross)         สหรัฐอเมริกา    20      20
© QS Quacquarelli Symonds 2547-2564 www.TopMBA.com

– HEC Paris ได้รับเลือกเป็นผู้นำหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในยุโรป (อันดับ 4 ขึ้นจากอันดับ 5)
– London Business School ครองอันดับ 1 สำหรับหลักสูตร MBA ในสหราชอาณาจักร (อันดับ 6 ขึ้นจากอันดับ 7)
– IE Business School ของสเปนขยับจากอันดับ 9 สู่อันดับ 7 ร่วมกับ IESE Business School (อันดับ 10 ขึ้นจากอันดับ 11)
– Melbourne Business School (รั้งอันดับที่ 26) เป็นผู้นำด้านหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
– มหาวิทยาลัย National University of Singapore ครองอันดับที่ 28 และ Nanyang Technological University ครองอันดับที่ 29 โดยเป็นมหาวิทยาลัยเพียงสองแห่งของเอเชียที่มีหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาซึ่งติดอันดับ Top 30 ของโลก

สำหรับสถาบันที่ครองอันดับหนึ่งในการจัดอันดับหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทของ QS แยกตามสาขาวิชาทั้ง 5 นั้น ได้แก่

– Masters in Business Analytics: MIT-Sloan Business School
– Masters in Finance: Oxford-Saïd ยังคงรั้งอันดับเดิม
– Masters in Management: HEC Paris
– Masters in Marketing: HEC Paris
– Masters in Supply Chain Management: Center for Transportation & Logistics แห่ง Massachusetts Institute of Technology

ทั้งนี้ การจัดอันดับหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทแต่ละรายการนั้น มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการ โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดหลัก 5 ประการ ได้แก่ ความเหมาะสมสำหรับการจ้างงาน, ความเป็นผู้ประกอบการและความสำเร็จของศิษย์เก่า, ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความเป็นผู้นำทางความคิด และความหลากหลายในชั้นเรียนและคณะ  (ระเบียบวิธี)
สามารถดูการจัดอันดับทั้งหมดได้ที่ www.TopUniversities.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1503777/QS_World_University_Rankings_Logo.jpg