Home แคทตาล๊อค ทั่วไป เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานประกันสังคม

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานประกันสังคม

85
0
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้แก่นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 31 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ให้กับหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้กับสำนักงานประกันสังคม โดยมีนางพัชรี  รุกไพรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ร่วมพิธีรับมอบ ณ บริเวณ ชั้น M ศูนย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
…………………………………………………………………………………….
บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
นางจิตตินี จอมปรัชญา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
นางพัชรี  รุกไพรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4
นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4
นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป
นางสาวจิรายุ  รัตตประดิษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการอาคาร บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป