Home แคทตาล๊อค การศึกษา นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พ.ย. 64!!

151
0

หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”
เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์
.
นิเทศนิด้าพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาในทุกสาขา เราเป็นสถาบันของรัฐที่มีทุนการศึกษาให้ทุกปีและทุกประเภท เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม จึงจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มกำลัง
.
เพื่อผลักดันให้นักศึกษาของเราเป็นตัวจริงในทุกด้าน ทั้งการประยุกต์ศาสตร์แห่งแนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ ร่วมกับนวัตกรรมการสื่อสาร มาปรับใช้ในการทำงานจริงอย่างมืออาชีพ
.
การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้
.
โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท
– ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน
– ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)
– ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)
.
ค่าใช้จ่าย
แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท
แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท
.
>> ดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนได้ที่ : http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php
>>วิธีการสมัครสามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ
1. สมัครแบบออฟไลน์ สามารถขอรับใบสมัครที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. สมัครออนไลน์ ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th/  (กรณีต้องการสมัครขอทุนการศึกษาสามารถเลือกประเภททุนที่ต้องการสมัครในเว็บไซต์รับสมัครได้เลย)
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร โทร. 090-678-4690 หรือ Inbox https://www.facebook.com/NitadeNida
#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า