Home แคทตาล๊อค ทั่วไป CHIMEI ขนส่งบิวตาไดอีนที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้สำเร็จ

CHIMEI ขนส่งบิวตาไดอีนที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนได้สำเร็จ

483
0

บริษัท CHIMEI Corporation ขนส่งบิวตาไดอีนที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกับบริษัท Braskem ซัพพลายเออร์บิวตาไดอีน ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม “Clean & Green” และสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วโลกที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนและบรรลุความคาร์บอนเป็นกลาง โดย CHIMEI ขนส่งจากบราซิลในเรือบรรทุกน้ำมัน Clipper Hermod ไปถึงท่าอันผิงโดยสวัสดิภาพในวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา

การขนส่งสินค้าบรรทุกบิวตาไดอีนของ CHIMEI ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ 1,819 เมตริกตัน และมีการชดเชยผ่านการซื้อคาร์บอนเครดิต โดยคาร์บอนเครดิตดังกล่าวมาจาก REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) โครงการคุ้มครองป่านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ นอกจากนี้ คาร์บอนเครดิตยังผ่านการตรวจสอบโดย Verra องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ออกมาตรฐานคาร์บอนเครดิตชั้นนำของโลกอย่าง VCS (Verified Carbon Standard) ทั้งนี้ โครงการคุ้มครองป่านานาชาติ REDD+ เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพริมบารายา (Rimba Raya Biodiversity Reserve) ในอินโดนีเซีย สนับสนุนให้ลดการปล่อยคาร์บอนจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า ตลอดจนช่วยคุ้มครองป่าพรุขนาด 65,000 เอเคอร์ภายในเขตสงวนไม่ให้ถูกทำลายอีกด้วย โดยโครงการนี้คาดว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนทั้งหมดได้มากกว่า 130 ล้านเมตริกตัน ซึ่ง CHIMEI มีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อแสดงถึงปณิธานที่จะสร้างอนาคตที่มีคาร์บอนต่ำและมีความยั่งยืน

CHIMEI มองว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญมาตลอดโดยยึดตามวิสัยทัศน์ “Clean & Green” ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นมองหาวิธีใหม่ ๆ ในการส่งเสริมการผลิตแบบรักษ์โลก พร้อมลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ CHIMEI ยังตั้งใจที่จะร่วมงานกับหุ้นส่วน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าในการอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดย CHIMEI มีการชดเชยคาร์บอนด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อมุ่งเน้นในด้าน ESG ตลอดจนใส่ใจและตั้งใจจะแก้ปัญหาระดับโลกด้วยการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

เกี่ยวกับ CHIMEI

CHIMEI เป็นบริษัทวัสดุสมรรถนะสูงสัญชาติไต้หวันที่ออกแบบและผลิตวัสดุพอลิเมอร์ขั้นสูง ยางสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ โดย CHIMEI ให้บริการบริษัททั่วโลกที่ต้องการยกระดับในด้านสมรรถนะของผลิตภัณฑ์พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน

CHIMEI ยึดตามหลัก Xingfu มาตั้งแต่ตอนก่อตั้ง คือ “ความสุขจากการทำดีเพื่อส่วนรวม” ซึ่งเชื่อว่าการทำดีเพื่อสังคมจะนำความสำเร็จและความอิ่มใจมาให้ โดย CHIMEI ใช้หลักนี้นำทางมาตั้งแต่วันแรกในการมุ่งทำทุกสิ่งเพื่อส่วนรวม

ค้นพบวิธีที่ CHIMEI ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายได้สูงขึ้นและยกระดับความรับผิดชอบที่มีต่อโลกได้ที่ www.chimeicorp.com