Home แคทตาล๊อค สุขภาพ cผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป มีเฮ !! ขยายเวลาการให้บริการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

cผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป มีเฮ !! ขยายเวลาการให้บริการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

314
0

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 ขยายเวลาเข้ารับวัคซีน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564    โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้การรับวัคซีนป้องไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับ วัคซีนโควิด–19 ให้ปลอดภัย คือ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ก่อนหรือหลังการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

———————————————————————————-