Home แคทตาล๊อค ทั่วไป SVL Group ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นแบบ “บ้านทางสาย”

SVL Group ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นแบบ “บ้านทางสาย”

85
0

ตัวแทนผู้บริหารในนาม เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) นำโดยนางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผจก.แผนกชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน นำทีมร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนต้นแบบ “บ้านทางสาย” ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ในโอกาสเข้ารับ รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นรางวัลชนะเลิศ จากการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสายเข้ารับโล่พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564  โดยได้รับเกียรติจากนายพรหมวิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดพร้อมมอบรางวัล ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน – กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดประจวบฯ ที่ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 และมีข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เข้ารับรางวัลมากมาย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์