Home แคทตาล๊อค สุขภาพ ผลศึกษาวัคซีน NanoFlu ป้องกันไข้หวัดใหญ่ของ Novavax

ผลศึกษาวัคซีน NanoFlu ป้องกันไข้หวัดใหญ่ของ Novavax

513
0

– การทดลองเฟส 3 บรรลุผลลัพธ์หลักทั้งหมดแล้ว แสดงให้เห็นความไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตัวหนึ่งที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในสหรัฐ

– วัคซีนทดลอง NanoFlu(TM) กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

– NanoFlu ทนต่อผลข้างเคียงได้ดีเมื่อเทียบกับข้อมูลความปลอดภัยที่เทียบเคียงกันได้

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายวัคซีนล้ำยุคเพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง ประกาศว่า ผลการทดลองทางคลินิกเฟส 3 เพื่อศึกษาวัคซีน NanoFlu(TM) ซึ่งเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แบบลูกผสมพร้อมสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M(TM) ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร The Lancet Infectious Diseases (Lancet ID)

การทดลองดังกล่าวได้ประเมินการตอบสนองภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยของ NanoFlu ในกลุ่มผู้สูงอายุ เทียบกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ตัวหนึ่งที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในสหรัฐแล้ว โดยในการวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์นั้น NanoFlu ทนต่อผลข้างเคียงได้ดี และกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบฮิวมอรัลและแบบเซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวัคซีนอีกชนิดหนึ่ง

” แม้มีอัตราการฉีดวัคซีนสูง แต่ข้อกำจัดในแง่ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีอยู่นั้น ทำให้ภาระโรคไม่ได้รับการดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ ” Stanley C. Erck ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Novavax กล่าว ” ผลลัพธ์อันดีเหล่านี้สะท้อนถึงคำมั่นของ NanoFlu โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรากำลัง ศึกษา วัคซีนรวมสำหรับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้ป้องกันโรคที่อันตรายถึงชีวิตทั้ง 2 โรคนี้ได้พร้อมกัน ”

ก่อนหน้านี้ Novavax ประกาศไว้ว่า NanoFlu ได้ บรรลุ ผลลัพธ์หลักในการทดลองแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ไม่ด้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีน Fluzone(R) Quadrivalent ในการรับมือกับไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ในตัววัคซีน พร้อมแสดงให้เห็นการตอบสนองของแอนติบอดียับยั้งการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงแบบ wild-type ต่อสายพันธุ์กำเนิดเดียวกัน (เพิ่มขึ้น 22-66%) และสายพันธุ์ A/H3N2 แบบกำเนิดต่างกัน 6 ตัว (เพิ่มขึ้น 34-46%) เมื่อเทียบกับวัคซีน Fluzone Quadrivalent

นอกจากนี้ NanoFlu ยังแสดงให้เห็นการกระตุ้น CD4+ T-cells เจาะจงแอนติเจนแบบ polyfunctional ต่อสายพันธุ์ A/H3N2 และ B/Victoria ด้วย โดยปรากฏให้เห็นตัวบ่งชี้ภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์หลังฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 126-189% เมื่อเทียบกับวัคซีน Fluzone Quadrivalent

อ่านรายงาน “Comparison of the safety and immunogenicity of a novel Matrix-M-adjuvanted nanoparticle influenza vaccine with a quadrivalent seasonal influenza vaccine in older adults: a phase 3 randomised controlled trial” ได้ ที่นี่ โดยมีการลงต้นฉบับตัวเขียนไว้แล้วบน medRxiv  preprint server เมื่อเดือนสิงหาคม 2563