Home แคทตาล๊อค ท่องเที่ยว-กีฬา บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเมือง 111 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน

บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเมือง 111 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน

169
0

แม่ฮ่องสอน 28 กันยายน 2564 – นายสิทธิชัย  จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญเมือง 111 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการประกอบพิธีพราหมณ์ จุดเทียนวิปัสสี 15 เล่ม พร้อมทั้งมีการอัญเชิญเทวา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การถวายเครื่องบวงสรวงแก่พญาสิงหนาถราชา และเจ้านางเมี๊ยะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน  ณ ลานสิงห์คู่ วัดพระนอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน