Home แคทตาล๊อค การศึกษา “ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

“ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนา” วิทยาลัยดุสิตธานี และ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

340
0

วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการคณาจารย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำโดย ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัย และร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ – MOU” ระหว่างสองสถาบัน

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งเพื่อการประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริม รวมไปถึงให้การสนับสนุน เสนอแนะ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และสาขานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พร้อมกันนั้นยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการให้กับนักเรียน การมีส่วนร่วมในการจัดงานวิชาการของนักเรียน การสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ข้างต้น และเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรมของครูอาจารย์อีกด้วยเช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 – 3  อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th