Home แคทตาล๊อค การศึกษา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กต.เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้าน BCG ของ มจธ. เป็นแนวทางเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กต.เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้าน BCG ของ มจธ. เป็นแนวทางเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022

110
0

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ร่วมหารือภาพรวมการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน BCG Model และการดำเนินงาน “BCG Model @KMUTT” หรือ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของ มจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี 2565 ของประเทศไทยได้ต่อไป โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และนำชมผลงานเด่นด้าน BCG Model @KMUTT อาทิ Sustainable Consumption and Production Pilot Plant โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility) และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท เป็นต้น

///////////////////