Home แคทตาล๊อค ทั่วไป SYS รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2564

SYS รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2564

117
0

นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี รับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายสนั่น อังอุบลกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ซึ่งเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยนี้มอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 19 ประจำปี 2564 (TCC BEST AWARDS 2021) “คว้าโอกาส ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” ที่จัดขึ้น ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อไม่นานมานี้

———————————————————————-