Home แคทตาล๊อค ตอบแทนสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ “สื่ออาสาประชาชน” ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ 24 ชั่วโมง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ “สื่ออาสาประชาชน” ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ 24 ชั่วโมง

261
0

วันที่ 17 มกราคม นี้ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร  ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมีการจัดแถลงข่าวเปิดตัว พร้อมกับออกอากาศสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ &  ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ภายใต้สโลแกน “สารพัดปัญหา เดินหน้าร่วมแก้ไข สังคมไทยมีสุข”  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาทุกๆด้านที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านสื่อออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง และประสานความช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนไปยังหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามรับฟังรายการสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ได้ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีทีมผู้จัดรายการที่มีประสบการณ์ ในการทำงานสื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชน นำโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล, คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์, คุณสุภาพชาย บุตรจันทร์, คุณศุภรัตน์ นาคบุญนำ, คุณปิยะฉัตร กรุณานนท์, คุณบุญมา ศรีหมาด,             คุณนิธินาฏ ราชนิยม เป็นต้น
สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือแจ้งเหตุด่วน-ร้องทุกข์ สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook, Line, Instagram, Twitter สื่ออาสาประชาชน และโทรสายด่วน 081-715-9551-3               จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องราวร้องทุกข์และอาสาช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

**************************************************