Home แคทตาล๊อค ท่องเที่ยว-กีฬา ทางรถไฟจีน-ลาว ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอวี้ซีแห่งมณฑลยูนนาน

ทางรถไฟจีน-ลาว ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอวี้ซีแห่งมณฑลยูนนาน

115
0

ณ วันที่ 3 มกราคม บริการรถไฟขนส่งระหว่างประเทศจีน-ลาว ได้เปิดให้บริการครบหนึ่งเดือน โดยขนส่งผู้โดยสารราว 670,000 เที่ยว และสินค้าราว 170,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าทะลุ 500 ล้านหยวน (ราว 78.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ทางรถไฟจีน-ลาว มีความยาวรวมทั้งสิ้น 1,035 กิโลเมตร โดยส่วนที่พาดผ่านเมืองอวี้ซี ในมณฑลยูนนาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีความยาว 145 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ สถานีอวี้ซี เอ๋อซาน เหยียนเหอ หัวเหนียน และหยวนเจียง

สำนักประชาสัมพันธ์เมืองอวี้ซี เปิดเผยว่า ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จำนวนเที่ยวเดินทางขนส่งผู้โดยสารผ่านสถานีอวี้ซีทะลุ 85,000 เที่ยว และนับตั้งแต่รถไฟขนส่งระหว่างประเทศขบวนแรกของเมืองอวี้ซีได้เดินทางออกจากสถานีเหยียนเหอเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ก็มีการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิกว่า 50 ขบวน

นอกจากนี้ การโดยสารรถไฟจีน-ลาว ยังเป็นวิธีที่สะดวกสบายในการชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม รวมทั้งสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นตามทางรถไฟที่พาดผ่านเมืองอวี้ซี เช่น แหล่งฟอสซิลเฉิงเจียง แหล่งมรดกโลกฟอสซิลเพียงหนึ่งเดียวในเอเชีย ซึ่งเผยให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตยุคแคมเบรียน และถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งที่สุดในศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้นยังมีเทือกเขาไอเลา ซึ่งทอดยาวผ่านภูมิภาคกึ่งเขตร้อนและเขตร้อน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล (Man and Biosphere Reserve) สำหรับการสำรวจระบบนิเวศป่าไม้และการอนุรักษ์นกอพยพระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เมืองอวี้ซีซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันโดดเด่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เมืองอวี้ซี

ลิงก์รูปภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=412650

คำบรรยายภาพ: เมืองอวี้ซี มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

AsiaNet 94026