Home แคทตาล๊อค การศึกษา 2 สาวเก่งรั้วสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เข้ารับโล่รางวัล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ปี พ.ศ.2564

2 สาวเก่งรั้วสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม เข้ารับโล่รางวัล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ปี พ.ศ.2564

279
0

ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ หัวหน้าสาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสองสาวเก่ง จากรั้วสถาปัตย์ SPU เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานในพิธีตัดสินการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ กรมราชทัณฑ์ ประจำ พ.ศ. 2564 โดย นางสาวอมรรัตน์ สูนกลาง เข้ารับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากประเภท การประกวดชุดห้องนั่งเล่น และ นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง เข้ารับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จากประเภท การประกวดชุดรับประทานอาหาร ณ ห้องรับรองกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการฯดังกล่าว เป็นการประกวดที่มุ่งพัฒนารูปลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย เหมาะกับการใช้งาน ตรงความต้องการของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของราชทัณฑ์ และที่สำคัญคือเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความชำนาญด้านเครื่องเรือนไม้ให้แก่ผู้ต้องขัง สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพเมื่อได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะถูกนำไปพัฒนาและส่งแบบที่สามารถทำจริงได้ให้กับเรือนจำต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังผลิตเป็นชิ้นงาน และจัดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปในงานของกรมราชทัณฑ์ต่อไป

สุดท้ายต้องขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.อานนท์ พรหมศิริ ,อาจารย์นภัส วัฒโนภาส และ ผศ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ SPU ที่ดูแลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นอย่างดีตลอดช่วงระยะเวลาของการพัฒนาผลงานที่ส่งประกวด

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #Dek65 #SPU #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาออกแบบภายใน #SOA