Home แคทตาล๊อค ทั่วไป มท 1. คิกออฟ เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์“คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน”

มท 1. คิกออฟ เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์“คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน”

551
0

ในโอกาสกรมที่ดินครบรอบ 121 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมที่ดิน ได้เริ่มเปิดให้บริการ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน ภายใต้แนวคิด “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” ครอบคลุมโฉนดที่ดินมากกว่า 2 ล้าน 2 แสน แปลง
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในยุค Digital Transformation โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับการจดทะเบียนที่ไม่ต้องมีการประกาศหรือรังวัด กับสำนักงานที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ทุกแห่งใกล้บ้านทำให้ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสกรมที่ดินครบรอบ 121 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมที่ดิน จะเริ่มเปิดให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน ภายใต้แนวคิด “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” ครอบคลุมโฉนดที่ดินมากกว่า 2 ล้าน 2 แสนแปลง อำนวยความสะดวกให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้ปีละกว่า 9 แสนราย และยังสามารถลดระยะเวลาในการทำนิติกรรม มากกว่า 50%ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมด้านที่ดิน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศชาติ ส่งผลต่อระดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ Ease of Doing Business ที่ทำให้นานาชาติเกิด ความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยกรมที่ดิน จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีเป้าหมายการดำเนินการในปี 2566 จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม่ สงขลา และในปี 2567 จังหวัดขอนแก่น นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-QLands ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands ผ่านสมาร์ทโฟน
ได้ทั้งระบบ IOS และ Android เลือกรายการ “จองคิวจดทะเบียนต่างสำนักงาน (เฉพาะ กทม.)” โดยมีเงื่อนไขในการให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต้องไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้น และเจ้าของที่ดินต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center 0 2141 5555