Home แคทตาล๊อค ทั่วไป รักบ้านเกิด ร่วมกับ เค เฟรช พาเกษตรกรแลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจมะพร้าว ตอบรับแนวคิดการส่งออกและแปรรูปอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน

รักบ้านเกิด ร่วมกับ เค เฟรช พาเกษตรกรแลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจมะพร้าว ตอบรับแนวคิดการส่งออกและแปรรูปอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน

32
0

สมุทรสาคร – รักบ้านเกิด ผู้สร้างสรรค์สื่อดิจิทัลและธุรกิจเกษตรสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน นำโดย พิรชัย เบญจรงคกุล (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด และ ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด พาเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดธุรกิจมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกและการแปรรูป ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจาก เข็มทัศน์ มนัสรังษี (ที่ 3 จากขวา)  ประธานบริษัท เค เฟรช จำกัด, วราภรณ์ มนัสรังษี (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เฟรช จำกัด และ ฑิภรัตน์ เจียมจรัสรังษี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เค เฟรช จำกัด เป็นผู้ให้แนวคิดในการดำเนินธุรกิจพร้อมเคล็ดลับในการนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความยั่งยืนให้กับเครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ณ บริษัท เค เฟรช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

บุคคลจากซ้ายไปขวา

1 คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล             เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนมะพร้าว “Aromatic farm” จ.ราชบุรี

2 คุณศราวุธ พรชัยสิทธิ์                        เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณราตรี จ.ฉะเชิงเทรา

3 ว่าที่ ร.ต.พิทักษ์ พึ่งพเดช                    เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เจ้าของสวนมะพร้าว “เดี่ยว บ้านแพ้ว”  จ.สมุทรสาคร

4 คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ                        ผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

5 คุณพิรชัย เบญจรงคกุล                     กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด

6 คุณเข็มทัศน์ มนัสรังษี                        ประธานบริษัท เค เฟรช จำกัด

7 คุณฑิภรัตน์ เจียมจรัสรังษี                 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เค เฟรช จำกัด

8 คุณวราภรณ์ มนัสรังษี                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เฟรช จำกัด