Home แคทตาล๊อค การศึกษา เด็กเก่ง! การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ SPU โชว์ศักยภาพปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บ.อันดามันไทยแลนด์ จำกัด พิจารณารับเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯทันที

เด็กเก่ง! การจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ SPU โชว์ศักยภาพปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บ.อันดามันไทยแลนด์ จำกัด พิจารณารับเข้าเป็นพนักงานบริษัทฯทันที

378
0

อีกหนึ่งเด็กเก่งจากรั้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม “น้องชมพู่” นางสาวฑิตฐิตา ชัยสาร (คนซ้ายสุด) นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU ที่ได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ฝึกปฎิบัติงานกับสถานประกอบการ บริษัท อันดามันไทยแลนด์ จำกัด พร้อมทั้งได้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่น ในระหว่างการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานประจำ โดยในระหว่างปฎิบัติงาน ได้รับคำชื่นชม จากบริษัทฯ ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ขยัน อดทน และทางบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือก น้องชมพู่ เข้าร่วมเป็นพนักงานประจำของบริษัทอันดามันไทยแลนด์ จำกัด เรียบร้อยแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้โชว์ศักยภาพความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ SPU และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอย่างยิ่ง

#SPU #สาขาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEK65 #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SripatumUniversity #สหกิจศึกษาSPU