Home แคทตาล๊อค ธุรกิจ HP Supplies Impact ผนึกกำลังลูกค้าและพันธมิตร ร่วมรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

HP Supplies Impact ผนึกกำลังลูกค้าและพันธมิตร ร่วมรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลือง 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

59
0
Business Man Recycling in HP Planet Partners Recycle Box

กรุงเทพฯ สิงหาคม 2565 – เอชพี อิงค์ เปิดตัวโครงการ “HP Supplies Impact” เพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าเพิ่มช่องทางการรับวัสดุสำหรับรีไซเคิลตลับหมึกและโทนเนอร์จากผู้ใช้ในออสเตรเลีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยในนิวซีแลนด์ และไทยจะเปิดตามมาในปลายปีนี้

ภูมิภาคอาเซียนถูกจับตามากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของมลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทร โดยธนาคารโลกได้ให้ความสำคัญต่อปัญหานี้และจัดเงินช่วยเหลือกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 720 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยการต่อต้านพลาสติกจากทะเล

โครงการนี้ของเอชพี จะกระตุ้นธุรกิจทุกภาคส่วนให้เปลี่ยนกิจกรรมรีไซเคิลที่ทำกันแบบเฉพาะกิจให้เป็นการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ทำอย่างต่อเนื่อง โดยดึงลูกค้าและคู่ค้าของเอชพีเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับภารกิจของเอชพีในการรีไซเคิลฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลืองให้ได้อย่างน้อย 1.2 ล้านตัน ภายในปี 2568

“เป้าหมายของเรา คือ เพิ่มการรวบรวมและการรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองของเอชพีในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่อง การสร้างความยั่งยืนในปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสภาพแวดล้อม สังคม และธุรกิจที่ดีขึ้น โครงการ HP Supplies Impact จะทำให้ลูกค้าทุกภาคส่วนสามารถบรรลุความยั่งยืนได้มากขึ้น” ซามีร์ ชาห์ รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการพิมพ์ ภูมิภาคเอเชียของเอชพี กล่าว

เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการรีไซเคิลสำหรับลูกค้า เอชพีได้จัดถุงรีไซเคิลสีเขียวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้กับพันธมิตรในโครงการ HP Amplify Impact โดยจะแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตามนัดหมาย ลูกค้าสามารถรวบรวมตลับหมึกและตลับผงหมึกของเอชพีที่ใช้แล้วลงในถุงรีไซเคิลเพื่อให้พันธมิตรคู่ค้าของ เอชพีส่งต่อภายใต้โปรแกรม HP Planet Partners ซึ่งรวบรวมและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วใน 76 ประเทศ ทั่วโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นและพยายามของเอชพี ในการเพิ่มการรีไซเคิล และลดมลภาวะจากพลาสติก

ทุก 30 ตลับหมึกที่ลูกค้าส่งคืน เอชพี ร่วมมือกับ One Tree Planted ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทดแทนในนามของลูกค้าในพื้นที่ที่กำหนดไว้

“ความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรและลูกค้านับเป็นมูลค่ามหาศาลของเอชพี เราจะร่วมกันสร้างสรรค์โลกให้ยั่งยืน โครงการ HP Supplies Impact ช่วยให้พันธมิตรของเราร่วมผลักดันความยั่งยืนในระยะยาว และยังสามารถสร้างความแตกต่างในเชิงการแข่งขันอีกด้วย” มร. เดวิด ตัน หัวหน้าฝ่ายวัสดุสิ้นเปลือง Greater Asia, HP กล่าว

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน เอชพีได้ตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2568 จะสามารถดึงพันธมิตร HP Amplify อย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาเข้าร่วมโครงการ HP Amplify Impact ซึ่งเปิดให้พันธมิตรคู่ค้ากว่า 10,000 ราย ร่วมมือกับเอชพี เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านอากาศ สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทียมทางดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับ เอชพี อิงค์
เอชพี อิงค์ เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เชื่อว่าไอเดียเล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และโซลูชั่นการพิมพ์สามมิติ คือผู้ช่วยที่จะสนับสนุนทุกไอเดียของคุณเป็นจริงขึ้นมา ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.hp.com