Home แคทตาล๊อค ทั่วไป GCA เผยโครงการสำคัญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในงาน Climate Adaptation Summit 2021

GCA เผยโครงการสำคัญด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในงาน Climate Adaptation Summit 2021

48
0
Kristalina Georgieva, Managing Director of the IMF speaks to Patrick Verkooijen, CEO of Global Center on Adaptation and Cora van Niewenhuizen, Dutch Minister for Infrastructure and Water during the Climate Adaptation Summit 2021

วันนี้ Global Center on Adaptation (GCA) ได้เปิดเผยรายละเอียดของโครงการสำคัญ ๆ ในงาน Climate Adaptation Summit (CAS2021) ซึ่งจัดโดยเนเธอร์แลนด์ งานประชุมนี้นับเป็นงานประชุมระดับนานาชาติงานแรกที่รวบรวมเหล่าผู้นำจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมหารือโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้เกิดการปรับตัวสู่โลกที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งการทำงานของ GCA ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับโลกที่มาร่วมประชุมหลายท่าน อาทิ Ali Bongo Odimba ประธานาธิบดีประเทศกาบอง, Nana Akufo-Addo ประธานาธิบดีประเทศกานา, Keith Mitchell นายกรัฐมนตรีของประเทศเกรเนดา, Carlos Alvarado Quesado ประธานาธิบดีสาธารณรัฐคอสตาริกา, Sheikh Hasina นายกรัฐมนตรีของบังคลาเทศ และ Uhuru Kenyatta ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา

งานประชุมงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นในช่วงเวลาที่มหันตภัยโรคระบาดครั้งใหญ่ยังคงดำเนินอยู่และกำลังกัดกร่อนความคืบหน้าในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งจะส่งผลให้ประเทศและชุมชนต่าง ๆ เสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากข้อมูลในรายงาน “สถานการณ์และแนวโน้มการปรับตัวในปี 2564″ (“State and Trends in Adaptation 2020”) ของ GCA แสดงให้เห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมอีก 10 เท่าเพื่อให้มีเงินทุนมากถึง 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จึงจะเพียงพอสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงในด้านภูมิอากาศตามที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ประมาณการไว้ ขณะเดียวกัน รายงานเชิงเทคนิคในประเด็นเรื่อง “ความท้าทายด้านการเงินเพื่อรับมือกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในบริบทของโควิด-19″ (“Adaptation Finance in the Context of Covid-19”) ก็มีการคาดการณ์ไว้ว่า เงินทุนสำหรับการดำเนินการเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้ลดลง 10% ในปี 2563 ซึ่งสวนทางกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินดังกล่าวในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ดำเนินมายาวเป็นเวลานับทศวรรษ

การหารือระดับรัฐมนตรี

GCA ได้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีหารือระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในช่วงเริ่มต้นของงาน CAS2021 โดยมีเหล่ารัฐมนตรีและผู้นำจากองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 50 คนมาร่วมพูดคุยกันถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือระดับผู้นำทั่วโลกเพื่อเร่งให้เกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และในอนาคตเวทีนี้ก็จะกลายมาเป็นเวทีการประชุมระดับสูงประจำปีในด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และจะทำหน้าที่เป็นตัวผลักดันความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการปรับเปลี่ยนสู่โลกที่มีความยืดหยุ่นต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายในปี 2573

Ban Ki-moon ประธานร่วมของ Global Center on Adaptation ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมกล่าวว่า:

“ในการเจรจาระดับรัฐมนตรีของ GCA นี้ เราหวังว่าจะบรรลุ 3 สิ่งคือ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานซึ่งจะช่วยให้เราได้มีเงินทุนและการสนับสนุนตามที่สมควรจะได้รับ นอกจากนี้ เรายังต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการจัดหาเงินสนับสนุนเพื่อให้สามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ และในขณะเดียวกัน เราก็มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน”

Kristalina Georgieva ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และสมาชิกคณะกรรมการของ Global Center on Adaptation กล่าวว่า:

“IMF กำลังยกระดับการสนับสนุนในด้านนโยบาย, แผนการลงทุน และทักษะที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้กับประเทศต่าง ๆ  การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างความยืดหยุ่นโดยเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เป็นสิ่งที่จะส่งผลดีทั้งต่อการเติบโตและการจ้างงานเพื่อสุขภาพและโลกใบนี้ของเรา”

John Kerry ทูตพิเศษด้านสภาพอากาศของสหรัฐกล่าวบนเวทีนี้ว่า:

“แม้ว่าขณะนี้ทุกประเทศจะกำลังเรียนรู้วิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แต่ก็ยังคงไม่มีใครที่สามารถหาคำตอบได้ทั้งหมด ยิ่งเรารวบรวมข้อมูลและมาแบ่งปันกันได้เร็วมากเท่าไหร่ เราก็จะสามารถมาร่วมมือกันเพื่อทำให้สิ่งเราทุกคนรู้ว่าจำเป็นต้องทำบรรลุผลได้เร็วขึ้นเท่านั้น และหากเรานำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดมาใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้น เราก็จะสามารถประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ทั่วโลกได้ด้วยความเร็วในระดับเดียวกัน”

Patrick Verkooijen ซีอีโอของ Global Center on Adaptation กล่าวว่า:

“โควิด-19 ทำให้โลกต้องเข้าสู่ยุคที่เกิดแรงสั่นสะเทือนหลากหลายด้านซึ่งต้องอาศัยวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกัน ซึ่งการปรับตัวก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการฟื้นตัวของเราด้วย การผสานรวมระหว่างการดำเนินการกำหนดราคาค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยคาร์บอนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะทำให้จีดีพีทั่วโลกขยายตัวได้ราว 0.7% ในอีก 15 ปีข้างหน้า และช่วยสร้างงานให้กับผู้คนอีกนับล้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น”

โครงการ African Adaptation Acceleration Program (AAAP)

สถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตภูมิอากาศที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ทำให้ทวีปแอฟริกาต้องเร่งความเร็วในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ โดย African Development Bank และ Global Center on Adaptation (GCA) ได้ออกมาประกาศว่า พวกเขากำลังผนึกพลังเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญ, ทรัพยากร และเครือข่ายที่มีอยู่ เปิดตัวโครงการ Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP) ใหม่นี้ขึ้นในภูมิภาค โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคการเกษตร, โครงสร้างพื้นฐาน, เยาวชน และการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่ง African Development Bank ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะระดมทุนในด้านภูมิอากาศให้ได้ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในระหว่างปี 2563-2568 โดยในจำนวนนั้นจะแบ่งออกมาอย่างน้อย 50% (1.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อใช้สำหรับการสร้างความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ส่วนที่เหลืออีก 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกนำมาใช้ร่วมกับพันธมิตรรายสำคัญ ๆ เพื่อมอบการสนับสนุนแก่รัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคมในแอฟริกาให้ได้ประโยชน์ในการพัฒนาโซลูชันการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ตัวอย่างของความร่วมมือระหว่าง GCA และ  African Development Bank ในการค้นหาแนวทางเพื่อเร่งการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานในประเทศกานา เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินระดับประเทศสำหรับใช้ในการสำรวจความยืดหยุ่นของระบบโครงสร้างพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นครั้งแรก โดยที่การสำรวจและการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีร่วมกับ Nature-based Solutions นี้จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและสีเทาในระดับประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้กานาเข้ามารับหน้าที่เป็นประเทศนำร่องเพื่อสาธิตวิธีการลดต้นทุนและปรับปรุงระบบนิเวศต่อไป

Akinwumi Adesina ประธาน African Development Bank กล่าวว่า:

“เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงในแอฟริกา ทวีปที่เป็นด่านหน้าของภาวะฉุกเฉินด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การประกาศในวันนี้กับ GCA แสดงถึงจุดเริ่มต้นของความพยายามที่ชัดเจนระดับโลกที่จะทำให้มั่นใจว่าประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินด้านภูมิอากาศที่จำเป็นเพื่อดำเนินการและขยายขนาดโซลูชันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

Feike Sijbesma ประธานร่วมของ Global Center on Adaptation กล่าวว่า:

“เราต่างเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผู้คน สังคม และธุรกิจอย่างไร เราต้องใช้กลยุทธ์และบูรณาการเข้าหาการปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันที่ชัดเจนสำหรับความท้าทายระดับโลกนี้ ซึ่งเมื่อรวมกับความพยายามที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วจะทำให้เราสามารถช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วยการลดการปล่อยมลพิษลงได้”

การนำของเยาวชน

หลังการเรียกร้องให้เริ่มดำเนินการจากกลุ่มเยาวชน 1 ล้านคนจากกว่า 115 ประเทศทั่วโลก สู่ “การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของเรา” Akinwumi Adesina ประธาน African Development Bank และ Patrick Verkooijen ซีอีโอของ GCA ประกาศว่า โครงการ African Adaptation Acceleration Program จะเข้าไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบนิเวศที่สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเปลี่ยนแปลงเพื่อภูมิอากาศที่นำโดยเยาวชนพร้อมเปิดให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในนโยบายการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ยกระดับนวัตกรรมการปรับตัวต่อภูมิอากาศด้วยการเพิ่มระดับบริการการพัฒนาธุรกิจแก่องค์กรที่มีเยาวชนเป็นเจ้าของ 10,000 แห่ง และแนวคิดธุรกิจของเยาวชนเกี่ยวกับงานและการเปลี่ยนแปลงอีก 10,000 แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและจัดหาชุดอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับเยาวชน 1 ล้านชุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่ยืดหยุ่นต่อภูมิอากาศและโอกาสของผู้ประกอบการในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปลดล็อกเครดิต 3 พันล้านดอลลาร์สำหรับมาตรการการเปลี่ยนแปลงโดยองค์กรใหม่ ๆ ที่เป็นของเยาวชนผ่านเครื่องมือนวัตกรรมการเงิน

การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถานะและแนวโน้ม

GCA เปิดตัวState and Trends in Adaptation Knowledge Exchange (STAKE) เพื่อจัดทำข้อมูล ข่าวสาร และการเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่สามารถเข้าถึงและปฏิบัติได้ ด้วยเป้าหมายในการมีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบาย มืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แพลตฟอร์มใหม่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ นโยบาย และการปฏิบัติในหลายส่วนเข้าด้วยกันผ่านองค์ประกอบเฉพาะ เช่น Adaptation Gateway ซี่งครอบคลุมข้อมูล โซลูชัน และข้อมูลเชิงลึก, ชุมชนการปฏิบัติ, ชุดรายงานเกี่ยวกับสถานะและแนวโน้มและวาระการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นโซลูชันเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงจากท้องถิ่นสู่ระดับโลก โดย Adaptation Gateway จะแสดงข้อมูล โซลูชันที่เป็นระบบ การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะและแนวโน้มของการปรับตัวและความยืดหยุ่นของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การริเริ่ม 1000 Cities Adapt Now

ในระหว่างการประชุม Ahmed Aboutaleb นายกเทศมนตรีของรอตเทอร์ดาม ได้นำเสนอโครงการระดับโลกระยะเวลา 10 ปี1000 Cities Adapt Now (1000CAN) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูหลังโควิด-19 ที่จะช่วยสร้างงานใหม่ เพิ่มความเท่าเทียม และเตรียมชุมชนให้ปรับตัวสู่อันตรายจากภูมิอากาศและสุขภาพ พันธมิตรเครือข่ายแนวร่วม รวมถึง GCA จะเป็นผู้จัดโครงการ และได้แสวงหาความมุ่งมั่นของนายกเทศมนตรีคนอื่น ในการเสริมสร้างบทบาทของเมืองในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และสังคมของเราใน COP26 และอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดแถลงการร่วมของการเร่งการปรับตัวต่อภูมิอากาศในเมืองที่เสนอต่อกลุ่มผู้นำโลก รวมถึง Mark Rutte นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ด้วย

นายกเทศมนตรี Aboutaleb กล่าวว่า:

“ทุกวัน เมืองต่าง ๆ กำลังเผชิญผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความต้องการจะปรับตัวเพื่อให้ยืดหยุ่น มันเป็นภารกิจของเราในฐานะนายกเทศมนตรีของเมืองทั่วโลกที่จะแก้ปัญหานี้และสร้างโซลูชัน ด้วยแถลงการร่วมของการเร่งการปรับตัวต่อภูมิอากาศในเมือง ทำให้เราเน้นย้ำถึงความทะเยอทะยานและความจำเป็นที่จะเร่งและขยายมาตรการการเปลี่ยนแปลงใน 1000 เมืองในสิบปีข้างหน้า”

การอยู่ร่วมกับน้ำ: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทั่วโลก

GCA ได้ออกรายงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากมาย และตั้งขึ้นมาเพื่อขยายและเร่งการเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญของภูมิอากาศเหล่านี้ โดยรายงานได้ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำนั้นเป็นปัญหาซับซ้อนและการจะเข้าใจถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำนั้นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิอากาศที่ดีและเข้าถึงได้ พร้อมเสริมว่า การทำให้พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำมีความยืดหยุ่นทางภูมิอากาศต้องใช้เวลาหลายสิบปิและกรอบกฎหมายและการเมืองที่เอื้อต่อการวางแผนในระยะยาวที่ครอบคลุม และงบประมาณที่คาดการณ์ได้ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเร่งด่วนเกิดขึ้นในทันที

โครงการริเริ่มการศึกษาทั่วโลกออนไลน์ฟรี

GCA ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโกรนิงเกนในเนเธอร์แลนด์เพื่อเสนอหลักสูตรออนไลน์ฟรีเรื่องการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศผ่าน FutureLearn โดยหลักสูตรแรกคือ การกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ – ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยโกรนิงเกนจะเริ่มเสนอความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านการกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป

โทร. 07887 804594, อีเมล alex.gee@gca.org

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1426338/Kristalina_Georgieva.jpg
โลโก้ –https://mma.prnewswire.com/media/1044191/GCA_Logo.jpg