Home แคทตาล๊อค ทั่วไป Gojek ร่วมกับ สปส. ส่งเสริมความรู้พาร์ทเนอร์คนขับด้านประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการวางแผนความมั่นคงในชีวิต

Gojek ร่วมกับ สปส. ส่งเสริมความรู้พาร์ทเนอร์คนขับด้านประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการวางแผนความมั่นคงในชีวิต

49
0

บรรยายภาพ: (ที่ 4 จากซ้าย) นายอัครวินท์ เวทย์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโอเปเรชั่น แอปพลิเคชัน Gojek ร่วมกับ นางกิตชฎา ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติบรรยายมอบความรู้ “การประกันสังคมรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ” เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ Gojek ณ สำนักงานใหญ่ Gojek ประเทศไทย

 

กรุงเทพฯ – 19 มีนาคม 2564  – Gojek (โกเจ็ก) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเสนอหลากหลายบริการ ได้แก่ บริการส่งอาหาร (GoFood – โกฟู้ด) บริการเรียกรถจักรยานยนต์ (GoRide – โกไรด์) บริการรับส่งพัสดุ (GoSend – โกเซนด์) และบริการอีวอลเล็ตหรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (GoPay – โกเพย์) จับมือร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4  จัดการอบรมส่งเสริมความรู้ เรื่องการประกันสังคมรูปแบบใหม่สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับ Gojek เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิหลักประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระ แก่พาร์ทเนอร์คนขับทั้งคนขับจักรยานยนต์วิน และคนขับรถส่งพัสดุและส่งอาหาร ที่สนใจสามารถสมัครเข้าสู่ระบบหลักประกันสังคม เพื่อการสร้างความมั่นคงในอนาคตในระยะยาว

โดยการอบรมครั้งนี้พาร์ทเนอร์คนขับ Gojek ที่เข้าร่วมทั้งที่งานสัมมนาและทางออนไลน์ต่างได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถึงสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่จะสามารถสมัครเข้าร่วมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ได้ โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครอง ตั้งแต่กรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย การรับเงินทดแทนการขาดรายได้ สงเคราะห์บุตร การรับเงินบำเหน็จเมื่อครบอายุ 60 ปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากวิทยากรผู้เข้าร่วมบรรยายที่มามอบความรู้และพร้อมตอบข้อซักถามจากพาร์ทเนอร์คนขับ Gojek

การอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของ Gojek ในการส่งเสริมความรู้ให้กับทุกคนในอีโค่ซิสเต็ม ทั้งผู้ใช้บริการ พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผ่านการให้ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพาร์ทเนอร์คนขับของ Gojek อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

# # #

เกี่ยวกับ Gojek

Gojek (โกเจ็ก) เป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในผู้เริ่มต้นคอนเซปต์

‘ซูเปอร์แอป’ และโมเดลระบบอีโค่ซิสเต็มนี้ให้เกิดขึ้น Gojek เกิดจากความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและลดความยุ่งยากในชีวิตประจำวัน โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมผู้บริโภคเข้ากับผู้ให้บริการและผู้จำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในตลาด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 Gojek ในยุคเริ่มต้นเน้นที่ธุรกิจการขนส่งสินค้าและการเรียกรถจักรยานยนต์ ก่อนที่จะเปิดให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในเดือนมกราคมปี 2558 ในประเทศอินโดนีเซีย จากนั้น Gojek ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายมาเป็นซูเปอร์แอปชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การเดินทาง ดิจิตัลเพย์เมนต์ ส่งอาหาร โลจิสติกส์ และบริการแบบออนดีมานด์อีกมากมาย

ปัจจุบัน Gojek ดำเนินงานอยู่ในเมืองกว่า 207 แห่ง ใน 5 ประเทศ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 แอปพลิเคชัน Gojek และอีโค่ซิสเต็ม มียอดดาวน์โหลดรวมแล้วกว่า 190 ล้านครั้งโดยผู้ใช้งานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในฐานะซูเปอร์แอป Gojek มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่ผู้บริโภคต้องพบเจอในชีวิตประจำวัน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานอิสระ รวมถึงธุรกิจรายย่อย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต่าง ๆ

แอปพลิเคชัน Gojek สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งสำหรับ iOS และ Android