Home แคทตาล๊อค ทั่วไป SVL Group มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

SVL Group มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

81
0

SVL Group ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้ว ที่รวบรวมจากพนักงานที่ร่วมใจกันนำมาแบ่งปัน ส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันก่อน